Ad tắt máy đi ngủ đây , ace ngủ ngon nhé :v …………..