Cố lên nào. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng :) ~> Cánh Cụt Học Bay