13 bức ảnh cho thấy con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ đang gây sốt mạng

Nature Like Us  
In post Ad

Nhiếp ảnh gia Andrew Ling đã sử dụng hình ảnh con người đơn độc và quá nhỏ bé để khắc họa vẻ đẹp và sự hùng vĩ của thiên nhiên trong 13 bức ảnh độc đáo.

1.

amazingplace.com

2.

amazingplace.com

In post Ad

3.

amazingplace.com

4.

amazingplace.com

In post Ad

5.

amazingplace.com

6.

amazingplace.com

7.

amazingplace.com

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us