13 sáng kiến hài hước chứng tỏ những kẻ lười là những người thông minh

Funny Like Us  
In post Ad

Các cụ từng nói "những người lười thường thông minh" hơn người vì họ phải sáng chế ra các phương pháp sinh hoạt hiệu quả để cạnh tranh với người chăm chỉ. Đây là 13 ví dụ rất sinh động.

funzug.com

funzug.com

In post Ad

funzug.com

funzug.com

In post Ad

funzug.com

funzug.com

funzug.com

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us