5 chữ ký phong cách 'bá đạo' và khó đỡ nhất Việt Nam

Funny Like Us  
In post Ad

Chữ ký không chỉ là cách để xác nhận, chủ nhân của những chữ ký 'bá đạo' và khó đỡ này chắc chắn muốn gây ấn tượng đến nỗi bạn không thể quên.

1. Chữ ký giống kiểu biểu đồ đo động đất và sóng thần

vnexpress.vn

2. Chữ ký của người thích bảo mật và không muốn tiết lộ tên

vnexpress.vn

In post Ad

3. Bạn có thể không đoán ra tên nhưng bạn sẽ luôn nhận ra chữ ký của tôi

vnexpress.vn

4. Chữ ký của sếp ngân hàng, chắc có ý càng ngày càng phình to và phất lên trên còn tên không quan trọng

vnexpress.vn

5. Chữ ký giống kiểu bút đang hết mực

vnexpress.vn

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us