7 đỉnh núi cao nhất thể giới

Nature Like Us  
In post Ad

Chúng ra đều quá rõ đỉnh núi cao nhất thế giới chính là Mount Everest. Hãy thử xem danh sách top 7 đỉnh núi còn những đỉnh nào khác? Một điều thú vị là tất cả chúng đều nằm ở trong hoặc gần dãy Himalaya tại châu Á.

7. Dhaulagiri I, Nepal: 8 167 m

wikipedia.com

6. Cho Oyu, Nepal & Trung Quốc: 8 201 m

wikipedia.com

In post Ad

5. Makalu, Nepal & Trung Quốc: 8 485 m

wikipedia.com

4. Lhotse, Nepal & Trung Quốc: 8 516 m

wikipedia.com

In post Ad

3. Kangchenjunga, Nepal & Ấn Độ: 8 586 m

wikipedia.com

2. K2, Pakistan: 8 611 m

wikipedia.com

1. Mount Everest, Nepal: 8 848 m

wikipedia.com

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us