Tai nạn tàu đâm cầu khó tin và ngoạn mục nhất chắc bạn chỉ gặp 1 lần trong đời!

Weird & Bizarre Like Us  
In post Ad

Tất cả mọi người chứng kiến đều cho rằng tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra. Nhưng khoan... hãy xem chuyện quái quỉ gì đã xảy ra kìa...

1. Chiếc tàu đẩy xà lan đầy than đang tiến tới gần cây cầu

2. Nhìn cũng đủ thấy xà lan gần như đã chở quá tải

In post Ad

3. Đáng lẽ cây cầu phải mở khi tàu đến gần nhưng KHÔNG! Chiếc tàu kéo đã cắt xà lan chở than và đang cố lùi lại vô vọng trước dòng nước xiết.

4. Không kịp rồi!

5. Dòng nước chảy mạnh đã khiến chiếc tàu đâm vào cây cầu và xoay nghiêng mất rồi

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us