Té ngửa khi biết sự thật 10 hậu trường và kĩ xảo các bộ phim Hollywood

Movies & TV Like Us  
In post Ad

Nhờ vào phông xanh và kĩ xảo dựng hình trên máy tính hoặc cũng có thể vì ngân sách sản xuất eo hẹp, chúng ta vẫn có thể có những cảnh hoành tráng để xem dễ như ăn kẹo.

1. Thêm một cảnh diễn viên không biết lái xe

buzzfeed.com

2. Lâu đài thành quách như đúng rồi

buzzfeed.com

In post Ad

3. Thế này thì diễn viên đóng thế thất nghiệp rồi

buzzfeed.com

4. Ai cũng biết hổ sợ biển mà sao nó bình tĩnh thế

buzzfeed.com

5. Một cảnh hùng vĩ nếu chúng ra ở trong Cineplex

buzzfeed.com

In post Ad

  Subscribe to receive cool posts everyday

Like Us  

More From Our Site

In post Ad

Vietcool
Close; I am already signed up for the newsletter.

Report Of Violation

Contact Us