[Kinh hoàng] Xác chết ông lão ở Tp.Hồ Chí Minh bật quan tài về nhà đập bàn thờ…..