Rùng rợn cảnh săn bắt rắn báo thù ở Việt Nam Vào ngày 22-2-2013, một con rắn kh…