Tóc mới của a Ying nài mem<3 Đẹp trai ứ chịu đc ík:*** <3 zin <3